Ładowanie
Facebook Instagram

Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych od użytkowników korzystających ze strony Kosmetolog Klaudia Pawłowska – https://kpkosmetolog.pl, oraz poprzez przesyłanie do Naszej firmy wszelkiej korespondencji na adres pocztowy oraz email Kosmetolog Klaudia Pawłowska

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kosmetolog Klaudia Pawłowska z siedzibą w Elblągu, ul. Sukiennicza 6,  NIP 578-31-25-877, REGON 367619554 które są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§2. Inspektor danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia oraz prawo do zapomnienia. Wszelkie wnioski należy kierować do Administratora na adres e-mail: kp@kokosmetolog.pl

§3. Gromadzenie danych osobowych

Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówienia, umowy, usługi. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie związane z realizacją zamówień nie są przechowywane. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

§4. Przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§5. Udostępnianie danych osobowych

Kosmetolog Klaudia Pawłowska nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

§6. Pliki cookies

Na stronach internetowych Kosmetolog Klaudia Pawłowska wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Pliki cookies służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika, podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz do celów statystycznych. Witryna kpkosmetolog.pl, używa cookies, którymi są niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki

§7. Zabezpieczenie danych osobowych

Kosmetolog Klaudia Pawłowska chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych. Przechowywanie danych osobowych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

§8. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zmiany będą publikowane w trybie natychmiastowym na stronie Kosmetolog Klaudia Pawłowska

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Aktualności i porady

Dbając o dobro pacjentów kosmetolog Klaudia Pawłowska pragnie dzielić się nabytą wiedzą i doświadczeniem, udzielając porad, opisując działania urządzeń oraz kosmetyków.

Kosmetolog Klaudia Pawłowska
ul. Sukiennicza 6
82-300 Elbląg
projekt i wykonanie peka.pro